Anulowanie rezerwacji

  • Warunki anulowania rezerwacji: W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu Gość zostanie obciążony opłatą za rezygnację z pobytu w wysokości:
    • na mniej jak 14 dni przed planowanym przyjazdem = 50 % wartości rezerwowanego pobytu.
    • w przypadku braku przybycia bez anulowania rezerwacji = 100 % wartości rezerwowanego pobytu.
  • Różnica pomiędzy dokonaną wpłatą z tytułu rezerwacji, a opłatą za rezygnację (jeśli taka wystąpi) zostanie zwrócona Klientowi w formie przelewu na wskazany przez niego rachunek bankowy.
  • Opłata za rezygnację będzie potrącana z kwoty wpłacanego zadatku lub z kwoty opłaconego pobytu, względnie pobrana z karty kredytowej. Na pozostałą część opłaty za rezygnację z pobytu (jeśli taka wystąpi) zostanie wystawiona odrębna faktura i przesłana na adres korespondencyjny Gościa.
  • W przypadku skrócenia pobytu w Executive Suites Apartamenty, Gość oprócz ceny za zrealizowany pobyt, będzie obciążony dodatkowo opłatą równą 100 % ceny niezrealizowanego pobytu. Wpłacone kwoty nie podlegają zwrotowi.
  • Anulowanie rezerwacji wymaga formy pisemnej.

Pobierz