Prawa autorskie

Wszelkie treści oraz informacje zawarte na naszym portalu internetowym są własnością firmy FRESH GROUP SP ZOO i podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz. 904 z późn. zm.) w zakresie wykorzystania, wyświetlania, kopiowania, przekazywania, rozpowszechniania, zmiany lub usuwania. Wszelkie działania we wskazanym zakresie, wymagają pisemnej zgody firmy FRESH GROUP SP ZOO, w przeciwnym przypadku będą uznane za bezprawne i będą stanowiły naruszenie własności intelektualnej firmy.

Ochrona danych osobowych

Jedynym i wyłącznym administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest firma FRESH GROUP SP ZOO ul. Obrzeżna 5 02-691 Warszawa numer nip : 522-300-67-23 KRS 0000465458

Wypełniając formularze rejestracji i sprzedaży usług hotelowych, znajdujące się naszej stronie internetowej, dobrowolnie udostępniają Państwo informacje dotyczące imienia, nazwiska, adresu, daty urodzenia, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru karty kredytowej i wyrażają Państwo zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z Ustawą. Zapewniamy, że dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie przez administratora danych w celu świadczenia usług, przedstawiania ofert i promocji, badania Państwa zadowolenia oraz, że nie będą one udostępniane, sprzedawane ani wydzierżawiane innym podmiotom. Wszystkie dane, które Państwo podają poprzez system rezerwacyjny na stronie www.executivesuites.pl lub www.executivesuites.com.pl są przechowywane na zewnętrznych bazach danych firmy KW Hotel. Wszelkie dane osobowe, które są wprowadzone poprzez BookingEngine KW HOTELE są zarządzane przez administratora oprogramowania, firmą Kajetan Woyciechowski KajWare PL
ul. Wąska 10, 32-082 Bolechowice
Tel.: 12 333 78 78, e-mail: biuro@kajware.pl
www.kajware.pl

Polityka prywatności

Pragniemy podkreślić, że firma Fresh Group SP ZOO posiada jedynie wgląd do tych danych za pośrednictwem oprogramowania KW HOTEL.

Jednocześnie informujemy, że istnieje dodatkowy moduł rezerwacyjny uruchamiany na naszym portalu internetowym, obsługiwany przez naszego partnera biznesowego, firmę Booking.com, i wszelkie dane osobowe wprowadzane w tym module podlegają zasadom ochrony warunkowanym regulaminem firmy Booking.com, niezależnym od regulaminu Hotelu.

Cookies

Portal internetowy wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz personalizacji ustawień serwisu. Pliki cookies to pliki tekstowe, zapisywane przez przeglądarkę na komputerze lub urządzeniach mobilnych.

Użytkownik może zarządzać plikami cookies w ramach przeglądarki internetowej. Wyłączenie obsługi plików cookies może spowodować utrudnienia w prawidłowym działaniu serwisu