§1

 1. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 w dniu przyjazdu do godziny 12.00 ostatniego dnia pobytu.
 2. W przypadku wydłużenia doby hotelowej najemca zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za następną dobę.

§2

 1. Przy pobycie powyżej 5 dni kwota czynszu obejmuje sprzątanie i wymianę ręczników 2 razy w tygodniu, wymianę pościeli 1 raz w tygodniu.
 2. Najemca zapłaci dodatkową opłatę w przypadku zgubienia lub zniszczenia klucza: 250 zł.; pilota do garażu: 400 zł. Karty zbliżeniowej 100 zł – KLIENT WYRAŻA ZGODĘ NA OBCIĄŻENIE KARTY KREDYTOWEJ W PRZYPADKU NIE ODDANIA KLUCZY LUB PILOTA DO GARAŻU
 3. W przypadku zanieczyszczenia lub zabrudzenia Lokalu, NAJEMCA zobowiązany jest do poniesienia kosztów dodatkowego sprzątania w kwocie 25 zł/1 godz. Sprzątania, chyba że zanieczyszczenie lub zabrudzenie nie przekracza stopnia normalnego zużycia Lokalu.
 4. Najemca wyraża zgodę na dokonanie blokady środków na karcie kredytowej w kwocie 1500 PLN na poczet kaucji, zwrotnej w ciągu 14 dni od zakończenia umowy najmu.
 5. Jednocześnie informujemy, że w lokalu obowiązuje całkowity zakaz palenia, w przeciwnym wypadku
  obowiązuje opłata 1000 zł brutto.
 6. W apartamencie zabrania się dokonywania imprez i spotkań towarzyskich. Złamanie tego zakazu nakłada na Najemcę karę w wysokości 5000 zł brutto.

WYNAJMUJĄCEMU przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym jeżeli

NAJEMCA:

 1. Używa Lokalu w sposób sprzeczny z umową.
 2. Wykracza w sposób rażący przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje zachowanie powoduje obniżenie standardu życia mieszkańców, w tym poprzez organizację imprez lub naruszanie ciszy nocnej w inny sposób. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22.00 do 6.00.
 3. Naraża Lokal na uszkodzenie w stopniu przewyższającym normalne zużycie rzeczy. WYNAJMUJĄCY nie ponosi odpowiedzialności za szkodę NAJEMCY powstałą w przypadku wypowiedzenia najmu z przyczyn wskazanych w niniejszym paragrafie.
 4. Jednocześnie informujemy, że w lokalu obowiązuje całkowity zakaz palenia, w przeciwnym wypadku obowiązuje opłata 500 zł brutto.
 5. W apartamencie zabrania się dokonywania imprez i spotkań towarzyskich. Złamanie tego zakazu nakłada na Najemcę karę w wysokości 5000 zł brutto.
 6. Maksymalna ilość osób w apartamencie nie może przekraczać liczby zadeklarowanej przy dokonywaniu rezerwacji – maksymalnie 4 osoby.

Pobierz